Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2013

pomaranczowaoranzada
16:46

'Próbujesz sobie przypomnieć kiedy wszystko się zaczęło, a zaczęło się wcześniej niż Ci się wydaje, o wiele wcześniej. Wtedy zaczynasz rozumieć, że nic nie dzieje się dwa razy. Już nigdy nie poczujesz się tak samo, nigdy nie wzniesiesz się 3 metry nad niebo."

                                                                                                         -Trzy metry nad niebem
Reposted frombomdia bomdia viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:46
Ja wcale nie chcę wszystkiego, czego pragnę. Nikt tego nie chce. Nie tak naprawdę. Co to za zabawa dostawać wszystko, o czym się marzy, tak po prostu? Wtedy to nic nie znaczy. Zupełnie nic.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:45
9554 c24a
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:45
9264 211a 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:45
5307 1f94
Ian
pomaranczowaoranzada
16:45
3475 d682
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
8471 1304
Reposted fromnosiemka nosiemka viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
1876 3b16 500
Reposted fromlukasiukkamil lukasiukkamil viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
6401 b43d 500
powinnam się już do tego przyzwyczaić, ale za każdym razem to jednak zaskakuje.
pomaranczowaoranzada
16:40
Czasem wydaje nam się, że coś ma sens. Czasem po prostu miewamy urojenia.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
w mojej głowie zamieć.
— happysad
Reposted fromfallintotime fallintotime viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:40
7832 5040 500
M.Hłasko
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:39
5348 f9a4
Reposted fromkateistrue kateistrue viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:39
Myślę o Tobie teraz,
Ty nie będziesz mieć nic przeciwko,
Nie będziesz o tym wiedzieć.
— The Staves
pomaranczowaoranzada
16:39
i chyba wierzyłem głęboko, ale jestem przecież tak niedorosły
i zbyt niedojrzały, żeby być z Tobą.
Reposted fromawaken awaken viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:39
You only live once but if you do it right once is enough
— Mae West
Reposted fromsheisthunderstorms sheisthunderstorms viamefir mefir
pomaranczowaoranzada
16:39
1349 2d0e
Reposted fromowca owca viawall-of-flowers wall-of-flowers
pomaranczowaoranzada
16:38
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
pomaranczowaoranzada
16:38
nie można bliżej, intymniej; moja łyżeczka w jego filiżance, jego niedopałek w jej talerzu..
— Manuela Gretkowska - Podręcznik do ludzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl